ст. 30 Закону України “Про освіту”

№ з/п Інформація та документи Виконання
1 Статут закладу освіти
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності х
3 Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти х
4 Структура та органи управління закладу освіти
5 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
6 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
7 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
8 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
9 Мова (мови) освітнього процесу  українська
10 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
11 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
12 Напрям наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)  х
13 Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання  х
14 Результат моніторингу якості освіти
15 Річний звіт про діяльність закладу освіти
16 Правила прийому до закладу освіти
17 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  не передбачено планом
18 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти  х
19 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
20 Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
21 Кошторис
22 Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
23 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
24 Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством