Харчування в ОКДНЗ “Калинка”

Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей з дотриманням набору натуральних продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України в межах грошової норми, затвердженої Власником.

У Закладі встановлено триразове харчування дітей.

Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача Закладу.

Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі покладається на органи місцевого самоврядування та керівника закладу.

Контроль та державний нагляд за якістю харчування у закладі покладається на засновника закладу, відповідні органи управління охорони здоров′я та органи управління освіти.

Забезпечення продуктами харчування закладу здійснюється на підставі договорів з постачальниками, супровідними документами та сертифікатами відповідності згідно з санітарно-гігієнічними нормами.

Вартість дитячого харчування встановлюється щорічно органами місцевого самоврядування на підставі подання керівників та протоколів засідань батьківського комітету або загальних батьківських зборів.

Батьки та особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей на відповідні рахунки КДНЗ «Калинка» у розмірі 60 відсотків вартості харчування на день не пізніше 20 числа кожного місяця. Від виплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Порядок встановлення розміру плати за харчування встановлюється щорічно органами місцевого самоврядування.