Медиче обслуговування дітей в ОКДНЗ “Калинка”

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичними працівниками, які входять до штату дитячого закладу, на безоплатній основі.
Органи охорони здоров′я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у ОКДНЗ, щорічно забезпечують безоплатний медогляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за дотриманням санітарно-гігієнічних норм проведення лікувально-профілактичних заходів у ОКДНЗ «Калинка».
Медичне обслуговування дітей у Закладі передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів                    перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарним планом щеплень, надання невідкладної допомоги                        на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі наявності показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
До основних обов’язків медичних працівників Закладу належать:
– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної допомоги;
– контроль за організацією фізичного виховання, загартуванням;
– контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил;
– здійснення контролю за організацією харчування;
– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти-епідемічного режимів;
– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків        або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.
Заклад надає приміщення та забезпечує умови для проведення лікувально-профілактичних заходів, роботи медичного персоналу.