ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Заклад є неприбутковим бюджетним закладом, установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини уповноваженого органу, працівників закладу, (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти засновника (власника), відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

Заклад за погодженням із Засновником має право:
– придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
Витрата коштів Закладу здійснюється згідно з кошторисом.
Підприємства, заклади, організації та окремі громадяни, які надають постійну фінансову допомогу Закладу, мають право контролю за використанням виділених коштів у кожному конкретному випадку.
Статистична звітність про діяльність Закладу здійснюється відповідно до законодавства.
Порядок ведення діловодства та бухгалтерського обліку в Закладі                           визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади,        яким підпорядковується Заклад.
    За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно дошкільним закладом.