Звіт керівника

Звіт завідувача
Оріхівського комунального дошкільного закладу «Калинка» Оріхівської міської ради
Кутової Наталії Анатоліївни
перед колективом та громадськістю
за 2016 – 2017 навчальний рік
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».
Мета звітування:
Подальше утвердження відкритої та прозорої системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
І. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад
За проектною потужністю  заклад розрахований на 235 дітей. Загальна кількість дітей станом на травень 2017 року становить 243 дошкільника.
Мова навчання та виховання – українська.
Навчальний рік у дошкільному закладі  починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться літньо-оздоровча кампанія.
ОКДНЗ «Калинка» забезпечений груповими приміщеннями, які оснащенні відповідно до санітарно-гігієнічних норм, вікових та психофізіологічних особливостей дітей. Окрім цього, в закладі функціонує музична та фізкультурна зала, студія зображувальної діяльності, кабінет практичного психолога, вихователя з англійської мови, спортивний майданчик. Кожна вікова група забезпечена майданчиком з відповідним оснащенням.
Колектив ДНЗ працює над створенням розвивального життєвого простору для дошкільників: оновлюються меблі в групових кімнатах відповідно до віку та вподобань дітей, створюються центри для різних видів діяльності, наповнюються ігровим розвиваючим обладнанням. У кожній віковій групі є відповідні віку розвивальні осередки: національно-патріотичного розвитку, куточок книги, чергування, ряжіння; наявні осередки для розгортання сюжетно-рольових ігор.
ІІ. Кадрове забезпечення
 Заклад укомплектований педагогічними кадрами, до складу якого входять 26 педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 1 інструктор з фізичної культури, 1 керівник гуртка, 1 вихователь дітей з англійської мови.
Якісний склад педагогічного колективу станом на 31.05.2017 н.р.:
ІІІ. Освітньо-виховна робота
В освітньо-виховній роботі дошкільний навчальний заклад керується вимогами Базового компоненту дошкільної освіти відповідно до чинних програм виховання і навчання дітей «Я у Світі» та парціальною програмою національно-патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина» та  «Вчимося жити разом». Планування навчально-виховної діяльності проводиться  з урахуванням режимних моментів, наступності та послідовності, науковості тощо.
Загалом педагогічний колектив протягом року працював над наступними проблемами:
 1. Розпочати поглиблену роботу щодо організації та моделювання основних правил життя у злагоді з природним довкіллям.
 2. Вдосконалювати роботу над розвитком чуттєвої сфери дошкільників засобами гри.
 3. Продовжувати роботу щодо створення умов для художньо-естетичного розвитку дітей.
 4. Формування регіонального патріотизму засобами художньої діяльності.
В дошкільному закладі створена система роботи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес: особистісно-орієнтованого навчання, фізкультурно-оздоровчі, розвивального навчання, проектні та інформаційно-комунікативні технології.
Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять. Так, у 2016 – 2017 н.р. були проведені наступні відкриті заняття: Ляшенко Г.М., Лавренко Н.В. – спортивна розвага «Посвята в козачата», Іванова С.О. – заняття з розвитку уявлень про сенсорні еталони «В гостях у ляльки Оленки», Кравченко Л.А. – заняття з курсу «Вчимося жити разом» – «Я та моя ввічливість», Діхтяр Р.В. – музичне заняття «Колискові України».
Протягом року були проведені наступні акції: екологічні акції «Здай батарейку – врятуй їжачка», «Принеси батарейку – допоможи природі»; акція до Великодня «Великодня писанка».
Вихованка старшої групи Щербина Дарія стала лауреатом ІІІ ступеня на обласному етапі конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив».
Методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в закладі показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога.
Протягом року систематично проводилось анкетування з батьками вихованців та педагогічним колективом. Зокрема, з батьками проводилось анкетування на виявлення важливості національно-патріотичного виховання, анкетування з питання основ безпеки життєдіяльності. Вихователі заповнили анкети щодо виявлення пропозицій для складання плану на наступний навчальний рік.
Вихователі ОКДН «Калинка» цього року брали участь у професійному тестуванні на сайті ukr.osvita. За результатами тестування всі вихователі отримали перше рейтингове місце. За активність педагогічного колективу заклад  нагороджено золотою медаллю.
Протягом квітня-травня здійснювалась педагогічна діагностика дітей старшого дошкільного віку (діагностувався рівень знань з логіко-метематичного розвитку, грамоти, розвитку мовлення). Отримані дані відображені у наступній таблиці:
Результати діагностування старших дошкільників
Заняття Рівні (%)
низький середній достатній високий
Навчання грамоти 5 15 45 35
Логіко-математичний розвиток 7 10 33 50
Розвиток мовлення 10 23 24 43
Таким чином, аналіз роботи ОКДНЗ «Калинка» за навчальний рік показав, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність освітньо-виховної роботи, роботи з кадрами та досягнення мети.
Проте, залишаються проблемними питання щодо удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків.
 IV. Організація харчування
Аналіз організації харчування за 2016 – 2017 навчальний рік показав, що в ОКДНЗ «Калинка» харчування дітей здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах затвердженого спільним наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої спільним наказом МОЗ України та МОН України від 17.04.2006 р. № 298/227, інших нормативно-правових актів з питань організації харчування дітей.
У 2016 році норми основних продуктів харчування виконано в середньому на 62%, що на 10% менше ніж у 2015 році (72%). В повному обсязі діти отримали норми вершкового масла, олії, цукру, хліба, борошна, круп та макаронних виробів, сухофрукти. Виконання щоденних норм продуктів протягом 2016 року становить: м’ясо і м’ясопродукти – 71%, риба -25 %, молоко – 42%, сир кисломолочний – 38%, сметана – 64%, яйце – 77%, картопля – 90%, овочі – 68%, фрукти – 38%, сир твердий – 0,14%, мед – 60%, соки – 61%, сало – 65%. Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.
Підрахунок хімічного складу продуктів харчування показав, що за щоденної норми отримання білків, жирів та вуглеводів дітьми дошкільного віку фактично становлять:
 • 42,2 г білків проти 68,1 г за нормою в дошкільних групах;
 • 44,4 г жирів проти 71,7 г за нормою в дошкільних групах;
 • 148,3 г вуглеводів проти 239,2 г за нормою в дошкільних групах;
Калорійність їжі складала фактично 1162,3 ккал проти 1874,8 ккал за нормою в дошкільних групах.
Отже, аналіз щоденних норм харчування та хімічний склад їжі показав, що діти, дошкільного віку, білків, жирів та вуглеводів отримують у недостатній кількості, у наслідок чого калорійність їжі знижена.
Протягом 2016-2017 навчального року рішеннями виконавчого комітету Оріхівської ради 100% звільнено від оплати за харчування 11 дітей учасників бойових дій та надано 50% пільгу по оплаті за харчування батькам 15 вихованців з багатодітних сімей.
V. Стан захворюваності дітей у 2016 – 2017 н.р.
 Моніторинг стану здоров’я дітей в ОКДНЗ «Калинка» за 2016 рік показав, що порівняно з минулим 2015 роком захворюваність дітей знизилась з 716 випадків до 670 (у дітей віком до 3-х років захворюваність знизилась з 283 до 269 випадків, до 6-ти років захворюваність підвищилась з 360 до 413 випадків, у санаторній групі захворюваність підвищилась з 27 до 34 випадків за рік) кількість днів не відвідувань однією дитиною через хворобу – 19 днів (у 2015 році – 20 днів). На протязі 2016 року зареєстровано 486 випадків ГРВІ та грипу (в порівнянні з 2015 р. – 590), інфекційних захворювань 45 (ГЕК – 7, вітряна віспа – 37, скарлатина – 1). Нажаль, збільшилась кількість випадків інших захворювань – 98 випадків (у 2015 р.-65), зокрема зареєстровано захворювання дітей отитом, ринітом.
Колектив КДНЗ «Калинка» продовжує працювати щодо зниження захворюваності дітей, зокрема:
 • організовує роз’яснювальну роботу з батьками з профілактики захворювань;
 • систематично проводити щеплення дітей;
 • проводить загартувальні процедури дітям;
 • неухильно дотримує вимоги санітарії;
 • індивідуалізує заняття з фізичного виховання;
 • чітко дотримує режим дня;
 • забезпечує аромотерапію ароматичними маслами, вживання фіто чаїв, споживання цибулі та часнику;
 • забезпечує взаємодію медпрацівника КДНЗ і ЦСМ.
Медичний та педагогічний персонал проводять фізкультурно-оздоровчу профілактичну роботу, за гартувальні процедури, які окреслено у Плані заходів щодо зниження захворюваності дітей ОКДНЗ «Калинка». Широко впроваджується здоров’язбережувальні технології. У кожній групі створено осередок здоров’я та рухової діяльності дітей. Серед батьків вихованців пропагується здоровий спосіб життя, проводяться бесіди, консультації, поновлюються санбюлетні, пам’ятки та рекомендації із зазначеного питання. Питання щодо зниження рівня захворюваності заслуховувались на виробничих нарадах, батьківський зборах, тощо.
VI. Покращення матеріально-технічної бази
Протягом 2016 – 2017 навчального року було здійснено ряд організаційно-технічних заходів, що сприяли покращенню освітньо-виховного процесу та благоустрою закладу, зокрема:
 • замінено 20 дерев’яних вікон на пластикові;
 • оновлено шпалери у ясельній групі «Квіточка» та утеплено стіни;
 • ремонт туалету дошкільного закладу.
Проте, залишився ряд проблемних питань, які будуть вирішені протягом підготовки до нового навчального року.